Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

Kontakty

Radek Balaš - chytrestoly.cz
Hlavní 1377 Frýdlant n.O
739 11
tel: +420 777 158 532
info(a)chytrestoly.cz
Provozovna: Hlavní 69
V areálu Strojferr Frýdlant n.O

AKCE sklad

Naše cena 4 990 Kč
Na zakázku-dovezeme do 3 týdnů

 

 

Jsme tam, kde jste vy

youtube
facebook
google+

Poradenský servis » Pravidla - Karambol
Pravidla hry - KARAMBOL

 


Pravidla karambolových her


Společná ustanovení (pro všechny druhy her)

Při zahájení patrií,při vyhození koulí ze stolu či lpících (press) koulí se koule rozestavují na vyznačená místa,na značky (terčíky).Tyto značky musí být na hrací plochu nakresleny tenkým křížkem křídou,tužkou nebo inkoustem.Nalepení značek je zakázáno.

Značek je celkem pět.Tři z nich jsou na podélné ose hrací plochy a dělí se na čtyři shodné části.


Označují se :

a) horní bod –je umístěn nejdále od hráče při základním postavení (začátek partie)

b) střední bod – je ve středu hrací plochy

c) dolní bod – je nejblíže k hráči

Další dva body jsou na kolmici vztyčené z podélné osy v místě dolního bodu a to po obou stranách dolního bodu.

Jsou označeny jako pravý a levý startovací bod.


Vzdálenost startovacích bodů od dolního bodu :

a) pro velký stůl 18,25 cm

b) pro malý stůl 13,50 cm


Označení koulí,definice strku,karambolu,série,náběhu:

Koule hrajícího hráče se nazývá koulí č.1 (tzv.hráčova koule).Koule,kterou zasáhne hráčova koule jako prvou,se nazývá koulí č.2.Zbývající koule má č.3.Koule č.2 a 3 jsou také uváděny jako“ cizí koule“.

Karambol je standardní herní situace,při které se koule č.1 dotkne koule č.2 a 3,všechny koule se zastavily a v průběhu akce se nestala žádná chyba.

Účelem hry je sehrát co nejvíce karambolů.Každý karambol má hodnotu 1 bodu.Série je počet karambolů dosažených hráčem v jednom náběhu.Náběh je pokus hráče o dosažení série (karambolů)


Zahájení partie,určení pořadí hráčů - tempo:

Určení pořadí,v kterém budou hráči hrát,se provádí tzv. rozhodovacím strkem (tempo).


Rozestavení koulí:

Červená na horním bodu,obě zbývající na pomyslné startovací čáře,tj. vpravo a vlevo od startovacích bodů směrem k mantinelům.Hráč, jehož koule se po návratu od horního mantinelu zastaví blíže mantinelu dolního rozhodne,který z hráčů bude hrát jako první.V případě shodné vzdálenosti obou koulí se tempo opakuje.


Začáteční strk:

Hráč,který partii zahajuje,hraje bílou koulí.Soupeř hraje koulí bílou s tečkou nebo žlutou.


Koule se pro začáteční strk rozestaví:

-         červená na horní bod

-         soupeřova  na dolní bod

-         hráčova na jeden ze startovacích bodů,podle volby hráče

Začáteční strk je nutno hrát od červené koule.


Lpící koule (press)

Když hráčova koule lpí (press),tj.dotýká se jedné nebo dvou koulí,řídí se další pokračování hry ustanoveními odchylnými pro různé soutěžní disciplíny.

Jestliže hráčova koule je v dotyku s mantinelem,nesmí hráč na tento hrát přímo,ale pouze směrem od mantinelu.Tágo musí svírat s mantinelem alespoň nepatrný úhel.


Koule vyhozená z kulečníkového stolu

Vypadne-li jedna nebo více koulí mimo hrací plochu,rozestaví se zpět na body podle pravidel platných pro jednotlivé disciplíny.


Konec partie

Každá započatá partie musí být dohrána do posledního karambolu nebo posledního náběhu (při použití limitu).

V případě,kdy hráč ,který partii zahajoval,sehrál poslední karambol nebo poslední náběh,musí ještě soupeř hrát (mimo vyjímek určených soutěžním řádem) tzv. vyrovnávací náběh,tzn.že hráči musí mít stejný počet pokusů.Vyrovnávací náběh se hraje  s propozicemi začátečního strku.

Dosáhne-li vyrovnávacím náběhem i druhý hráč stanoveného počtu karambolů,je výsledek partie nerozhodný.

 

Disciplíny karambolu

 

1. Volná hra

Ve volné hře může hráč sehrát v jednom sledu (náběhu) neomezený počet karambolů a to až do výše limitu určujícího délku partie.Při hře může bez omezení využít celé hrací plochy mimo zakázané rohy,kde se musí řídit ustanovením článku o zakázaných polích,tj.max. 1 karambol v poli a potom musí jedna z koulí 2 a 3 opustit pole – může se do něho však vrátit.

Rozměry rohů činí ¼ délky a ¼ šířky hrací plochy kulečníkového stolu.

Je-li hráčova koule v dotyku (lpí/press) s další koulí,musí být všechny tři koule rozestavěny do základní pozice začátečního strku a hráč opakuje sérii.

Vyhodí-li hráč jednu,popřípadě více koulí z kulečníku,musí být rovněž rozestavěny všechny tři koule do pozice začátečního strku,ale hry se ujímá soupeř.


2. Kádrové hry

Kádrové hry mají dva základní způsoby hry-na jeden nebo na dva karamboly uvnitř kádrového pole.

Čáry rozdělují hrací plochu na různě velká pole (kádry).Velikost těchto kádrů je určena druhem kádrové disciplíny a velikosti stolů.Číslo označující kádrovou disciplínu je totožné s délkou strany kádrového čtverce a udává se v cm.U paty všech kádrových čar při mantinelech jsou obkročmo kotvové čtverce,zasahující do obou kádrových polí.V těchto kotvách platí vše stejně jako v kádrových polích.


Je-li hráčova koule v dotyku (lpí/press)s další koulí,má hráč právo:


a) hrát z pozice začátečního strku,postavit všechny tři koule

b) hrát koule ,která není s hráčovou koulí v dotyku

c) hrát od mantinelu tzv.buzarem

d) hrát odvráceným bodcem (massé),ale pod podmínkou,že koule,která je v dotyku,se nepohne.

Vyhodí-li hráč jednu nebo více koulí z kulečníku, jsou rozestavěny všechny tři koule do základní pozice začátečního strku a hry se ujímá soupeř.


Jednoband (1 B)

Při jednomantinelové hře se musí hráčova koule dotknout nejméně jednoho mantinelu před dokončením karambolu,tj.před zásahem koule č.3.

Přitom je lhostejné, je-li hráno způsobem:

-         koule č.2 – mantinel(y)

-         mantinel(y) – koule č.3

-         mantinel(y) – koule č.2 – mantinel(y)

-         koule č.3

Pro tuto soutěžní disciplínu se nevyznačují na hrací ploše žádné pole.

Je-li hráčova koule v dotyku (lpí/press) s další koulí,má hráč právo jako ve shodné situaci při kádrových hrách,ale pouze za podmínky dodržení definice hry tj. nejméně jeden mantinel.


Trojband (3 B)

1) při třímantinelové hře se musí hráčova koule dotknout nejméně třikrát jednoho,či více mantinelů, před dokončením karambolu, tj. před zásahem koule č.3.

Přitom je lhostejné, je-li hráno způsobem:

-         koule č.2 – mantinely – koule č.3

-         mantinely – koule č.2 – koule č.3

-         mantinely –koule č.2 – mantinely - koule č.3

Pro tuto soutěžní disciplínu se nevyznačují na hrací ploše žádná zakázaná pole.

2) Základní postavení koulí pro začáteční strk, tak typické pro všechny jiné soutěžní disciplíny,se zde používá pouze pro zahájení partie, případně pro vyrovnávající náběh při ukončení partie.Ve všech ostatních případech při třímantinelové  hře (lpící/press koule nebo koule vyhozené z kulečníkového stolu) se koule postaví za sebou na podélnou osu kulečníkového stolu,a to:

- červená na horní bod

- soupeřova na střední bod (uprostřed hrací plochy)

- hráčova na dolní bod (nikoliv startovací bod)

3) Je-li hráčova koule v dotyku (lpí/press) s další koulí má hráč právo:

- hrát z pozice , která vznikne postavením lpících (press) koulí na tečky dle ustanovení v odstavci 2.

Pozor – koule,která není s hráčovou koulí v dotyku (nelpila) se nestaví ,zůstává na svém místě.

-         hrát do koule , která není s hráčovou koulí v dotyku

-         hrát do mantinelu tzv. buzarem

-         odvráceným bodcem (massé), ale pod  podmínkou , koule která je dotyku se nepohne. Není však chybou hráče , pohne-li se lpící koule jen proto, že ztratila oporu hráčovy koule.

Ve všech těchto případech je samozřejmostí dodržení definice hry , tj.nejméně tři mantinely.

Vyhodí-li hráč jednu, popřípadě více koulí z kulečníku, jsou rozestavěny pouze tyto vyhozené koule, jak je uvedeno v odstavci 2 a hry se ujímá soupeř.


Hra se čtyřmi koulemi


1) Základní postavení koulí:Červená hrací koule se postaví na podélnou osu na vzdálenost ¼ délky stolu od mantinelu.Modrá koule do středu, bílé koule jsou umístěny na ¾ podélné osy a jsou od sebe vzdáleny na průměr koule – 61,5 mm.

2) Hraje se červenou kouli do bílé nebo modré, trefí-li hráč červenou koulí libovolné dvě koule, získává jeden bod.Při trefení všech tří koulí získává 10 bodů.V případě, že hraje červenou nejprve do mantinelu a potom trefí koule dvě, získává 2 body, trefí-li zbyle tři koule, získává 20 bodů.

Netrefí-li hráč červenou koulí žádnou kouli, nezapočítává se mu předcházející série.Totéž platí při vypadnutí jakékoliv koule z kulečníku.

3) Délka partie se určuje podle výkonností hráčů 50, 100, 200,… karambolů.Partie končí tzv. čistým karambolem – koule mantinel koule.

Partie nelze dohrát 2, 10, 20 body.


4) Chyby ve hře – hráč ztrácí právo hry:

-         netrefí-li červenou koulí alespoň dvě další koule

-         opustí-li jedna nebo více koulí stůl – staví se na své místo, je-li obsazeno, na  jiné volné místo.

-         pokračuje-li hráč ve hře a koule jsou ještě v pohybu po předchozím karambolu, v tomto případě se nezapočítává předchozí karambol.

-         dotkne-li se hráč rukou, tágem, oděvem nebo jiným předmětem koule

-         když hráč prostrčí kouli, definice prostrku: kůžička tága se dotýká hrací koule v okamžiku, kdy již tato koule naráží na další kouli

-         v okamžiku strku se musí hráč dotýkat alespoň jednou nohou podlady

-         hraje jinou než hrací koulí

Karamboly, ve kterých byla zjištěna nějaká z výše uvedených chyb, se nepočítají.